Настоящата тема се посвещава на всички, които търсят своята нова визия , своята жива същност на мечтатели, изследователи, жадуващи да преобразят и усъвършенстват себе си, отношенията си, своята осъзнатост, своя сексуално-емоционално- чувствен комплекс.

Всичко е в теб. Започни от теб. Светът е твое отражение .

Тантра те кани да започнеш от себе си, като откриеш първо твоята божественост, твоята способност да мечтаеш, твориш, твоето рожденно право на живот, свобода, независимост, приключение и безкрайни възможности ...

Тантра е нещо много лично, дълбоко лично.
Тантра е непресъхващ извор скрит в теб, чакащ да бъде открит и отпушен ... всичко, което си търсил отвън е било в теб

Присъединете се към Групата НОВА ТАНТРА във Фейсбук

https://www.facebook.com/groups/1952162091568494/

Веселчун

Сексуалност и духовност

Скъпи приятели,
Радостно ми е, че съм отново с вас. Когато ви виждам, виждам не само физическите ви тела, както вие се виждате в огледалото, а и виждам и чувствам вашата вътрешна същност – движението на вашите мисли, чувства и емоции. Тук съм за да ви помагам при вашето пътешествие.

Днес бих искал да обсъдим тема, която има много голямо влияние върху вас в продължение на цялата земна история. Това е темата за сексуалността, и как се преживява от мъжете и жените.
Това не е елементарна тема за обсъждане. Темата за сексуалността е обременена с много критика, страхове и емоции. Нито един аспект от нея вече не е спонтанен и очевиден. Същото се отнася и за непосредствения аспект на сексуалността, аспекта на свободно изследващото се невинно дете, който също е изгубен. Изпълнени сте със страх и напрежение когато трябва да се изразите сексуално.
Искам да посветя посланието на това бреме, но отначало искам да кажа няколко думи за сексуалността от духовна гледна точка.
Сексуалността е съвместен танц на мъжките и женски енергии. В действителност – сексуалността е много повече от физически акт. Това е въвличане в танца на всички ваши и на партньора ви нива и аспекти. Искам да направя разграничение между четирите нива или аспекта, на задействаните в този танц енергии.

Четири аспекта на сексуалния опит
Първото ниво е физическо – материалното тяло. Тялото е невинно. То познава сексуалното желание и стремежи и те присъстват спонтанно в него. Тялото търси удовлетворяване на тези желания, а човека или съзнанието на душата определя, как тези желания да се проявят и изразят. Отново повтарям – тялото е невинно. Това, което то има, е желание и стремежи. В това няма нищо неправилно. Това може да бъде източник на много радост, игри и удоволствие. Но тялото само по себе си, не избира начина за изразяване на сексуалната си енергия. Вие, като човешко същество, сте отговорни за това – тялото има нужда от вашето ръководство.
Когато усещате сексуалността си по най-любящ начин, центъра на управлението се разполага в сърцето. Ако възлагате на сърцето отговорността за вашата сексуална енергия, тя ще намери най-радостния начин за изживяване.
В противен случай, ако позволите на мислите си (разсъдъка) или емоциите да управляват протичането на сексуалността, ще видите, че това ще доведе до блокиране на енергиите ви, но за това по-късно.
Вторият аспект на сексуалния танц е емоционалното ниво. Сексуалният съюз е дълбоко емоционален факт. Ако игнорирате този аспект, не присъствате напълно в действието и ограничавате себе си в истинския смисъл на сексуалността.
В предишния ченълинг „Работа с емоциите” обсъдихме нашироко проблема с тях. Спряхме се върху силните емоции на гнева, страха и тъгата и обсъдихме, как ви отдалечават от центъра ви. Когато някоя от тези силни емоции възникне във взаимоотношенията между двама души и те не я разпознаят съзнателно, тогава тя се проявява най-силно в моменти на близост. Тези емоции могат да предизвикат психологическа реакция на съпротива или изолиране по време на физическата близост и невъзможност за тялото да изпита желание и възбуда.
При откриването на такива физически блокажи, много е важно да се работи с тях на нивото, на което са възникнали, т.е. на емоционално ниво. Ако се опитвате да се избавите от физическите симптоми, без да вземате предвид скритата зад тях емоционална динамика – вие не уважавате себе си и своето тяло. Когато тялото се съпротивлява на интимността, ви дава ясен знак, че съществува емоционален блокаж. Това може да е поради проблем между вас и партньора или да е емоционална рана, пренесена от миналото. Каквото и да е то, трябва да бъде определено и премахнато внимателно по любящ начин, за да може сексуалната енергия да протича свободно.
Следващото след емоционалното ниво е сърдечното – местоположението на чувствата.
В същия ченълинг, който вече споменах („Работа с емоциите”), направихме разграничение между чувства и емоции. Чувствата са от областта на интуицията и вътрешното знание. Чувстващата ви страна говори с тих шепот, изпълнен с мъдрост и състрадание. Емоциите са по-драматични по своята природа и ги нарекохме „реакция на неразбиране”, каквито са в действителност – взривове от неразбиране, какво в действителност се случва с вас.
Когато сърцата на сексуалните партньори са отворени едно за друго, между тях съществува доверие, любов и взаимно разбиране. Ако сърцата по време на среща са отворени, позволявате на интуицията си да решава, какво ще се случи по време на физическата близост. Вие не криете емоциите си, а открито ги споделяте. Старата болка може да изплува на повърхността и това се приема като нормално. Приемат ви такива, каквито сте, и това приемане има велика лечебна сила. Когато свързвате сърдечната си енергия със сексуалната, може да протече лечебен процес в области, в които има най-голяма нужда.
Обаче, сърцето също може неуловимо да препятства изживяването на сексуалността по най-радостния и любящ начин. По различни причини и сърцето може да се затвори за радостта от сексуалността.
Първо, в сърцето може да има страстно желание да се издигне над физическата реалност на Земята. Второ, причината може да се корени в религиозните догми, въздържащи сърцето да направи откритието на истинската сексуалност. Ще разгледам и двата случая.
Сърцето може да има силен стремеж да се извиси над материалното. Това е вид носталгия. Тук може да има тъга по единството, която обаче, не допуска сексуалното единение, а носи в себе си незабележимо отказване от земното царство (включително и от сексуалността). На мнозина от вас е познато страстното желание да се измъкнат от тази реалност. Много от вас помнят енергията на любовта и хармонията, които сте усещали в нематериалните сфери преди въплъщаването ви на Земята. Сърцето ви изпитва нужда от лекотата и непринудеността на тези вибрации. Опитвате се да пиете от тази енергия по време на медитация. Често чакрите ви, имам предвид сърдечната, гърлената, третото око и коронната, се активизират по такъв начин. Те се отварят, докато в същото време трите низши (слънчев сплит, сексуално-творческата и основата на гръбначния стълб), които са жизнено важни за земното ви Аз, остават малко или много неактивирани.
Това става по най-неестествен начин, когато приемате някакви препарати. Когато вземате някакви вещества, които разширяват съзнанието ви, изкуствено се разширяват горните чакри и може временно да изпитате екстаз и блаженство, което ви позволява да забравите за плътните и тежки аспекти на Земната реалност.
Макар и да е разбираемо желанието да излезете отвъд тези рамки и тъгата, е много важно да сте в мир с земната реалност. В противен случай създавате изкуствено разделяне между долните и горните чакри на своето енергийно поле. Започвате да предпочитате да сте повече в горната част на своята аура и във вас нараства скрита или реална съпротива към физическата реалност, на тялото, емоциите и сексуалността. Това създава дисбаланс в енергийното ви поле.
Когато ви стане много мъчно за Дома, опитайте да намерите причината и целта за сегашното ви пребиваване на Земята. Причината, поради която сте тук, не е за да избягате от физическата реалност, а да пренесете Дома на Земята. Това е свещено пътешествие.

Втората причина, поради която сърцето избягва сексуалността се корени в религиозните догми, често донесени от минали животи. Това могат да са животи, когато сте поемали обет за безбрачие или когато са ви учили да се срамувате и да изпитвате вина от физическото удоволствие и сексуалността. Тези енергии все още може да са останали във сърцето ви. Поради това може да имате негативно отношение или неосъзната съпротива на физическата близост. Зад това мнение и усещане няма реална истина. Искам да ви кажа още веднъж – само по себе си тялото е невинно. Страстта, желанията и всички физически процеси ви карат да търсите сексуално единение – и това са естествени, здрави процеси. Дисбаланса в сексуалния живот не възниква на физическо ниво и вече посочих две от причините.
Четвъртото и последно ниво е аспекта на ума. На ментално ниво могат да съществуват морални или духовни убеждения, които да ви пречат да получите сексуално удоволствие. Повечето от тези пречки са религиозни по своя произход.
На духовно ниво можете да възприемате физическото тяло като някакъв затвор. Нематериалната реалност или „висшите сфери” (както ги наричате или не аза), са толкова възвеличени, че материалната реалност става недооценена. Най-често това се случва при Работниците на Светлината. Често срещана сред тях е съпротивата на удоволствията и радостта, които се получават от сексуалността. Частично това се получава от морални и религиозни убеждения, а частично, поради пълната липса на опит в този аспект на живота. Повечето души на Работниците на Светлината са имали много въплъщения като свещеници, монаси и други подобни, далеч от обществото, без партньор и семейство. Те били толкова съсредоточени върху духовното, че сексуалната област била напълно пренебрегната. По този начин, на ментално и духовно ниво също може да има препятствия, които да ви пречат при изследването на сексуалната енергия.
При духовните и религиозни хора често се среща пренебрежение и недостатъчно уважение към тялото и неговите естествени потребности. В действителност, това е жалко, защото от наша гледна точка, пътешествието в материята се смята за най-свещеното, в което може да впусне душата. Да сеете семена и да берете плодове толкова далече от Къщи, в реалността на материята и формата, е сакрално действие. Това е най-висш божествен и творчески акт.
Възможно е някога да се присъствали до леглото на умиращ или при раждане на дете. В такива моменти, когато душата напуска или започва танца с материята. И двата случая са обкръжени от атмосферата на святост. Можете да усетите дълбочината на всеобхватната и почтителна тишина, която предхожда заминаването или идването на душата. От нашата страна на завесата има най-дълбоко уважение към това, което правите в тези моменти. Танца с материята е свещен. И вие го преживявате толкова често!
Сексуалността в нейния истински смисъл е танц в материята, чрез който в същото време се възвисявате над нея. При балансирано сексуално самоизразяване излизате извън рамките на материалната реалност, без да я пренебрегвате и подтискате, без да игнорирате трите низши чакри и търсенето на екстаз само чрез горните. Истинската сексуалност обхваща всички нива на вашето същество. Сексуалността е мост между материята и духа.
Когато двама обичащи се хора се намират във физическа близост, всичките им клетки започват да вибрират по-бързо…, започват да леко танцуват. Открехват се вратите към енергийна реалност с малко по-висока вибрация и по-светли чувства. След сексуалното единение, в което са участвали тялото, душата и ума, се чувствате радостни и умиротворени в едно и също време. Това е тих екстаз. Клетките на тялото ви са изпитали енергията на любовта и в този момент поне малко сте приближили реалността на Любовта към себе си. Пропуснали сте през себе си божествената енергия на Любовта, която толкова много иска да преминава през вас, и която изпитва велико уважение към сексуалната ви природа.
Ако в сексуалното единение текат едновременно всичките четири нива – се извършва велик творчески акт. Деца, родени следствие такъв акт са най-естествените. Когато танца на мъжката и женска енергия става по такъв радостен начин, той може да даде само нещо хубаво. Дете заченато по този начин идва в земната реалност леко, в любов и светлина. Това е най-любящата покана, която една душа може да получи от Земята.
Във връзка с факта, че сексуалните енергии са толкова ценни, ви молим да се отнасяте с уважение към своята сексуалност. Ако около това възникват проблеми, страх или напрежение, не съдете сексуалността като такава или не се разочаровайте от нея, защото това е естествена и свещена част от вас.


Сексуалните проблеми и битката между половете
Бих искал да навлезем в историята на сексуалността, а след това да кажем някои неща за специфичните проблеми, с които се сблъскват мъжете и жените в настоящия момент при сексуалното самоизразяване.
Много неща могат да се случат в областта на сексуалността. В своето ядро, сексуалността носи голям потенциал от светлина, но по същата причина има и възможност от неправилно използване. Историята за която искам да говора е историята на борбата за власт между мъжете и жените. Това е древна история, започнала тогава, когато извънземните, галактически империи се сблъскали за първи път с живота на Земята (виж серията „Работници на светлината”). До този момент Земята е била нещо като рай. Едемска Градина, където преобладавали красотата и невинността. Тук няма да обсъждаме този период. Само имайте предвид, че се намирате в последния етап на борбата за власт, която е много по-стара от 5000-те години писмена история.
През последния стадий на тази история, мъжа определено играе ролята на престъпник и потисник. Но не винаги е било така. Имало е времена когато жената е била много по-силна, както в обществения живот, така и в семейството. Жестоко и садистично е потискала мъжката енергия. За жената потискащия и подчиняващ секс е точно толкова несвойствен, а също и голямото желание за секс, колкото и при мъжа. Стереотипа ви за жените като нежно и слабо създание, а мъжете като силни и безчувствени, повече е показател за последната фаза на споменатата история, отколкото да отразява реалността за мъжете и жените.

Имало е времена преди появата на писмеността, когато матриархалните общества са били обичайни. По това време жените също използвали енергията си по диструктивен начин, като се отнасяли неуважително към личната творческа и жизнена сила на всяко мъжко същество. Имало е времена, когато жените са властвали над мъжете. Жените са ги контролирали и манипулирали, като са използвали свойствената им сила на емоциите и на интуицията. Използвали са също така психическите възможности за контрол. Имало е например, жертвоприношения и ритуали, където са измъчвали и убивали мъжете.

Искам да подчертая този аспект, защото официалната ви история рисува едностранчива картина на взаимоотношенията между мъжете и жените. Подтискането на жените от мъжете е очевидно през цялата писмена история. Но недоволството и ненавистта, която проявявали мъжете по отношение на жените (и продължават да проявяват) не е случайна. Като допълнение на културните традиции и наклонности, които влияят върху това, съществуват дълбоки емоционални рани в колективната мъжка душа, които произхождат от по-ранен период на историята.

Не искам да се впускам в подробности за тази ера, а искам да ви поканя да усетите възможността за такъв опит. Въпрос за жените – можете ли да си представите, че някога сте насочвали своята сила срещу мъжете и сте контролирали успешно енергията им? Въпрос за мъжете – можете ли да си представите, че това било широко разпространено, и че сте били „слабият пол”? Може би, задавайки си тези въпроси, ще предизвикате изплуването на картини или фантазии. Позволете на интуицията ви да ви води и наблюдавайте, какви емоции ще излязат на повърхността. Възможно е, да бъдете удивени.
Ненавистта и негодуването в колективната мъжка душа произхождат от тези древни времена. Това дава отражение върху подтиснатата женска енергия в областта на политиката, а също и в религията, особено в църквите. Идеята, че сексуалността е греховна и идва предимно от дявола е мъжка и в нея прозира ненавистта и подтиснатата мъжка енергия през друга епоха. В онези времена се е смятало, че мъжката сексуалност е само инструмент за възпроизвеждане на потомството. Чувствата на мъжете и емоционалната им връзка с децата не били на уважение. Често децата се отглеждали от майката, отделно от бащата, а мислите и желанията му не се вземали предвид. Важните ценности се предавали чрез майката и непълноценността на мъжете била една от тях. Мъжът бил най-вече „работен кон”, а не равноправен партньор.
В допълнение на църквата, която е бастион на неудовлетворената мъжка енергия, научния свят също проявява враждебност към женската енергия. Макар науката и религията да враждуват помежду си, те са единни в съпротивата си на интуитивния, течащ аспект на женската енергия. Църковните догми са застояли, твърди и неадаптивни, но научния поход също е ограничен. Макар зараждащия импулс на съвременната наука да е бил насочен към просвещаване и обновяване (в желанието си да развенчае фалшиви авторитети), тя (науката) затънала в тесните рамки на рационалното мислене и лишава женската енергия от право на съществуване. Научният начин на мислене е аналитичен и логичен, но той не е достатъчно отворен за въображението и екстрасензорните (интуитивни) източници за познание. Апатията, която много учени изпитват към „паранормалното” и въобще към всякакви явления, които нямат логическо обяснение, е предизвикана от спомените на душата за болката и унижението, от времената, когато жените злоупотребявали с психическата енергия и я използвали против тях като инструмент за манипулация.
Говоря за тази древна история, защото искам ясно да се разбере, че в „битката между половете” няма победител, няма насилници и жертви, никакви „добри и лоши момчета”, защото всичките са били и едните и другите. Това е била борбата между мъжката и женската енергия, където са били противоположности, докато изначално се допълват една друга. В настоящия момент мъжете и жените отново са призовани да обединят своите сили и да открият радостта и красотата на оригиналния танц между мъжкото и женското.
Същността на женската енергия е ръководство и вдъхновяване, а на мъжката – служене и защита. Женската енергия вдъхновява всяко творчество. Мъжкият аспект поема реализирането във форма и действието. И двете енергии действат във всеки човек, чрез всеки индивид, без да има разлика от пола. Няма никакво значение, дали сте мъж или жена. Важен е баланса и взаимоотношенията на двете енергии във вас.


Блокажи в женската сексуалност
Искам да се спра на енергийните блокажи в областта на сексуалността при мъжете и жените. При жените това е в областта на първа и втора чакра (основата на гръбначния стълб и пъпа), които са най-повредени следствие сексуални притеснения и насилие, извършвани в продължение на векове. В някои хилядолетия, на жената е била определена подчинена роля в почти всички области на обществото и това все още продължава на много места по Земята. В сексуалността това неравенство се проявява в насилие, в нападки и унижаване в големи мащаби. Като резултат – много жени и изобщо колективната женска душа е невероятно увредена. Съществуват дълбоки емоционални рани, а за лечението им е нужно време, любов и грижа.

Често сексуалното желание се възприема от жените като сърдечна мъка или душевни чувства. Но когато жената започне физическа близост открива, че не може да изрази свободно своята сексуална енергия поради блокирани енергии в първа и втора чакри. В тези енергийни центрове съществува спомен (на душата) за сексуалността, насочен срещу тях и унижават ги. Този опит е бил толкова болезнен, че жените са изтеглили енергията си, своето съзнание от областта на корема. Когато тази част от тялото възвръща своята сексуалност, мускулите се свиват инстинктивно или емоционалното тяло се съпротивлява автоматично. Физическите клетки помнят за травмата и не се поддават толкова лесно на поканата за танц. Имат желание да се затворят и да създадат бариера за да ви защитят от агресия. Тази реакция е напълно разбираема и трябва да бъде уважавана. Използването на всякакво насилие за преодоляване на съпротивата, само ще раздразни отново раните в тези центрове.
Ако вие като жена, имате такива емоции, много е важно напълно да ги осъзнаете. Това може да бъде гняв, съпротива или страх от близост. И тези всичките емоции са по-стари от днешните ви отношения, и дори по-стари от сегашното ви въплъщение на Земята. Най-вероятно да са древни травми, оставили следи в низшите ви чакри.
Иска ми се да посъветвам жените, да разпознаят тази болка във себе си, и да се сетят за животите, когато са били насилници/престъпници (противоположност на жертвата). О, ако ви е трудно да получите достъп до миналите си животи, влезте в контакт с „енергията на насилника или силната жена” вътре във вас. Това може да ви прозвучи странно, но това е причината. Докато сте били жертва на сексуално насилие се е натрупало много гняв в енергийното ви поле. Това може да е продължило няколко въплъщения. Този гняв ви блокира и ви държи в плен на чувството за безсилие и състоянието на жертва. За да се освободите от гнева е нужно разбиране. Трябва да разберете в какво и защо е причината. Трябва да видите по-широка картина. Когато можете да си се представите като силна жена, безжалостна и жестока в отношението си с мъжете и да усетите, че това също е част от вас – тогава гнева ще се разтвори. По дълбоко разбиране може да възникне от вътрешното знание, че сте част от много по-дълга кармична история, в която сте играли и двете роли – и на насилник, и на жертва. Невъзможно е практически да се освободите от емоционалната болка, от безсилието и усещането, че сте жертва, без да се обърнете към обратната си „тъмна” страна.

Не е нужно да се връщате назад в минали животи, за да разпознаете тази тъмна страна в себе си. Можете да го осъзнаете, като наблюдавате реакциите си в ежедневния си живот. Когато усещате тази енергия, т.е. желанието да употребите сила или да нараните някого другиго, ще разберете, че не сте само безпомощна жертва на външни обстоятелства. Съществува кармична връзка между насилника и жертвата. И двете роли отразяват ваши аспекти. Щом разпознаете и приемете своята тъмна страна, ще можете да погледнете по различен начин на своите рани и да започнете да прощавате. Когато съществува разбиране, гнева може да се разтвори и тогава може да влезете в контакт с емоциите, които са под него. Тъгата, мъката, болката се намират на много слоеве, в това число и в собственото ви физическо тяло.
За жените е особено важно да различат в себе си аспекта на насилника и да започнат да работят с него. Когато усещате в себе си недоволство и неприемане по отношение на секса си припомнете, че колкото повече недоволство и гняв изпитвате, толкова повече се асоциирате с ролята на жертва, и толкова повече ограничавате свободата си.
Опитайте да усетите вътре в себе си, че на сцената на сексуалността сте играли кармична пиеса, в която сте били и в двете роли – и на доброто и лошото момче, и това вече завършва. От това можете да стигнете до прошката. Прощавате на себе си, както и на другия. За всичко си има причина. Насилието и репресиите може да ви се струват безсмислени, но всеки случай си има своята предистория. Но когато и да се случи сексуалното насилие, то оставя своите дълбоки следи на всичките четири нива на човешкото същество.


Блокажи в мъжката сексуалност
В мъжката сексуалност блокажи се случват предимно в областта на сърцето или главата. На тези нива може да има страх от „капитулация”, страх от дълбока емоционална връзка. Този страх може да произлиза от време много по-отдалечено, отколкото можете да си спомните. Отнася се за времето, когато жените са доминирали над мъжете. Това прави сексуалната игра, изначално невинна и спонтанна, сега да изглежда опасна. Мъжът е разбрал, че е опасно да проявява открито своите емоции и да отваря сърцето си за партньора.
Дълбоко в мъжете се е загнездил страх от загуба на чувствителност и не е задължително този страх да се прояви на физическо ниво. Те могат да участват във физически секс, без да се ангажират емоционално. По този начин, мъжката сексуалност може да присъства на физическо ниво и напълно или частично да липсва в областта на чувствата. Емоциите са заключени поради страх от разкриване, което ги прави уязвими при изоставяне. Тук се проявяват стари спомени на душата за изживени раздели и емоционални травми.

Търпение и любов
Енергийните блокажи се различават в известна степен при мъжете и жените. Следователно, много е важно да споделяте едни с други своите чувства, когато сте заедно. Ако действително доверявате на партньора си, можете без стеснение да изследвате, къде блокира сексуалната ви енергия в интимни моменти. Можете да го направите, като се опитате да осъзнаете, до каква степен си позволявате да почувствате и изразите усетеното в моменти на интимна близост и възбуда. Усещате ли спиране или блокаж на енергиите в някаква част на физическото тяло или в областта на емоциите и чувствата? Разкривате ли се духовно в отношенията си един към друг? Готови ли сте да приемете другия, такъв, какъвто е?

Това може да ви изглежда странно, но се опасявате от прекалена близост. А постоянно жадувате всеотдайни, удовлетворяващи отношения. Почти всяко табло за обяви крещи за идеални емоционални и сексуални отношения. Но истинската близост ви плаши. Когато някой се приближи до вас прекалено близко и това налага да свалите маските си - всички забрани, за които дори не подозирате, се надигат във вас.
Опитайте да не се съдите в такъв момент, когато това изплува на повърхността. Напротив, разглеждайте го като възможност да изследвате съществуващите във вас забрани и блокажи. Никой не е свободен от тях. Практически, във всички хора има едни или други проблеми, които не им позволяват да изпитат сексуалността в пълния смисъл, както я описах в началото. Ето защо ви моля да погледнете с любов на потока от сексуални енергии във вас, не е важно, дали е само във вас или в отношенията ви, и грижливо, с уважение, излекувайте всички проблеми, които откриете. В този случай силата е най-лошия съветник. Действа само търпението и любовта.

Поддържайте живо желанието си за истинска и пълна сексуалност! Не изхвърляйте детето заедно с мръсната вода. Желанието ви зове. Пътят към пълна и радостна сексуалност може да е дълъг и брулен от ветрове. Но по този път ще отгледате любов и съчувствие към себе си, както и към другите, което е много ценно в човешкия свят.
Вие лекувате древната история на борбите между мъжа и жената. Мъжката и женската енергия отново искат да са заедно и да се свържат в танца на радостта и творчеството. Всичко, което вложите на индивидуално ниво ще има положително влияние върху колективните мъжки и женски души. Любовта ви към себе си ще направи енергиите на търпението и любовта, достъпни и за другите.
© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Коментари

Популярни публикации