Настоящата тема се посвещава на всички, които търсят своята нова визия , своята жива същност на мечтатели, изследователи, жадуващи да преобразят и усъвършенстват себе си, отношенията си, своята осъзнатост, своя сексуално-емоционално- чувствен комплекс.

Всичко е в теб. Започни от теб. Светът е твое отражение .

Тантра те кани да започнеш от себе си, като откриеш първо твоята божественост, твоята способност да мечтаеш, твориш, твоето рожденно право на живот, свобода, независимост, приключение и безкрайни възможности ...

Тантра е нещо много лично, дълбоко лично.
Тантра е непресъхващ извор скрит в теб, чакащ да бъде открит и отпушен ... всичко, което си търсил отвън е било в теб
Веселчун

Тантра- има път който трябва да откриеш


“Тантра” произлиза от комбинацията на две санскритски думи: таноти или разширение и траяти или освобождение. От тук следва, че тантра е метод за разширяване на ума и освобождаване на спящата потенциална енергия.
Умът, който ние използваме в ежедневния живот за възприятие и познание действа чрез сетивата. Но ако ние успеем да обърнем сетивата и насочим ума навътре, той проявява себе си чрез вътрешен опит. По този начин материята е отделена от енергията, оттук следва освобождаване на енергия или шакти принципа, който тогава се обединява с шива или съзнанието, създавайки еднакво осъзнаване.
Другите философии също достигат до тази цел, въпреки, че пътя може да е различен. Във Веданта концепцията е за Брахман или неделимaта, хомогеннa, всепроникваща реалност или съзнание. Думата Брахман произлиза от корена брихан, което означава разширявам се и може следователно да бъде разбрано като разширено съзнание. В тантра тази концепция се интерпретира като шива или чисто съзнание, което съществува като мълчалив свидетел във всеки един от нас. Независимо дали е Брахман – Веданта или Пуруша – Санкхя, или Шива – Тантра, идеята основно е една и съща. Разликата обаче между Тантра и повечето други философии, е че те поставят много ограничения пред практикуващия и изискват стриктно придържане към правилата, докато Тантра дава широта за развитие на всеки индивид в зависимост от неговия етап на развитие.
Тантра казва,че независимо дали си вярващ или атеист, силен или слаб, беден или богат, има път за теб, който трябва да откриеш.
Това е целта на тантра, не окултен секс, нито черна магия, нито постигане на психически сили, сиддхи, нито разпуснат живот.


Коментари

Популярни публикации